חדשות המפעל


 
2010 דצמבר 20
הכשרות עובדים בתחומי המחשב והאנגלית אצלך בעסק, בכל הארץ. צוות מקצועי ומיומן יתאים לך את תוכנית ההכשרה בכל תחומי המחשב בסיסיים ומתקדמים כמו גם, הכשרת עובדים לשימוש בשפה האנגלית לצרכי העבודה השוטפת.